Välkommen till Arkitektkontor Jörg Dröge

 

Sedan augusti 1996 har jag en egen verksamhet som arkitekt och energikonsult i Tyskland.

På grund av pågående projekter är jag bunden till Tyskland men jag står gärna till tjänst för svenska företag som samarbetspartner som arkitekt, energikonsult eller byggnadsingenjör.

Mitt verksamhetsfält, några referenser och flera informationer hittar du på denna sida.

Följande arbete kan jag utföra:

-    allt från idé- och programarbete till färdigprojektering
-    nya byggnader och renoveringar
-    plan- och detaljritningar och bygglovshandlingar
-    energirådgivning för bostadshus
-    besiktningar och projektledning
-    samarbetspartner i Tyskland
-    Byggnadsvård